Slide

Artifeel werd in januari 2021 opgericht door Alain Staron en Mikael Balpe naar aanleiding van een start-upwedstrijd op initiatief van Bouygues Télécom en breidt zich snel uit. Van twee personen in januari 2021 hebben we nu 16 medewerkers en eind 2024 zullen dat er 30 zijn.
We hadden de eer om de regio's Ile de France en Rhône Alpes te vertegenwoordigen op CES en namen deel aan VivaTech en 12 andere grote vakbeurzen in Frankrijk en Europa.

Artifeel werd gerealiseerd dankzij de Bouygues Telecom Group die het eerste jaar heeft ondersteund en gefinanceerd. Wij danken hen voor het vetrouwen en we zijn trots om zelfstandig verder te kunnen gaan !"
Artifeel werd gerealiseerd dankzij de Bouygues Telecom Group die het eerste jaar heeft ondersteund en gefinanceerd. Wij danken hen voor het vetrouwen en we zijn trots om zelfstandig verder te kunnen gaan !"
Slide

Artifeel werd in januari 2021 opgericht door Alain Staron en Mikael Balpe naar aanleiding van een start-upwedstrijd op initiatief van Bouygues Télécom en breidt zich snel uit. Van twee personen in januari 2021 hebben we nu 16 medewerkers en eind 2024 zullen dat er 30 zijn.
We hadden de eer om de regio's Ile de France en Rhône Alpes te vertegenwoordigen op CES en namen deel aan VivaTech en 12 andere grote vakbeurzen in Frankrijk en Europa.

Artifeel werd gerealiseerd dankzij de Bouygues Telecom Group die het eerste jaar heeft ondersteund en gefinanceerd. Wij danken hen voor het vetrouwen en we zijn trots om zelfstandig verder te kunnen gaan !"
Artifeel werd gerealiseerd dankzij de Bouygues Telecom Group die het eerste jaar heeft ondersteund en gefinanceerd. Wij danken hen voor het vetrouwen en we zijn trots om zelfstandig verder te kunnen gaan !"
Slide
De oprichters
Alain Staron
CEO & ontregelaar
Mikael Balpe
Operationeel directeur & IoT-maker
Alain Staron
CEO & disruptor
Mikael Balpe
Operational director & IoT maker
Slide
In cijfers
16 Artifeelers

Twee kantoren in Parijs en Lyon. Het team groeit en zal 30 Artifeelers hebben aan het einde van 2024.

Twee kantoren in Parijs en Lyon. Het team groeit en zal 30 Artifeelers hebben aan het einde van 2024.

Een jaar

Van idee naar eerste product Check'In

Een geregistreerd patent

We hebben een product uitgevonden dat niet bestond en we trots op het ingediende patent.

130 beta testers

Omdat een product dat voorzien in een behoefte van gebruikers niet alleen wordt gemaakt, hebben we uitvoerig getest over 7 maanden.

+1.000.000 datasets

Onze alpha en beta testers hebben ervoor gezorgd dat wij de noodzakelijke data konden verzamelen zodat onze Artifeel Intelligentie en meer betrouwbaar.

Europa en Las vegas

CES, Vivatech, Sicur, Het Beveiligingsevent, Expo Beveiliging… Check'In wordt bekend.

16 Artifeelers

Two offices in Paris and Lyon. The team is growing and will have 30 Artifeelers by the end of 2024.

1 year

From the idea to our first product Check'In

1 registered patent

We invented a product that didn't exist and we are proud of the patent we filed.

130 beta testers

Because a product that truly meets the needs of users is not made alone, we conducted tests over 7 months.

+1.000.000
datasets

Our alpha and beta tests allowed us to collect the necessary data to develop and make our Artificial Intelligence more reliable.

Europe &
Las Vegas

CES, Vivatech, Sicur, The security event, Expo protection… Check'In gets known.

Slide
Startte met een gebruikersvraag.

In de alarmsector is er genoeg aanbod maar hebben allemaal beperkingen: duur, te complex om te installeren, heeft stroom nodig of wifi toegang. We begonnen vanuit een noodzakelijke vraag en ontwikkelde een simpele oplossing met innovatieve en schaalbare technologie die aan de verwachtingen voldoet.

Slide
Denk je dat technologie ons leven makkelijker maakt?
Wij denken dat het totaal vergeten moet worden!
Slide
Artificial intelligence laat je niet meer aan technologie denken!

Vanaf dat dit idee is ons eerste product met autonome AI geboren*

Check'In is onze eerste product, en zal snel door meer producten gevolgd worden.

Slide
Join us

We have our teams in two cities : Lyon and Paris.

Remote working is an integral part of our way of working even if we like to share good moments in our offices.😉

You have an entrepreneurial spirit, you like challenges and you want to share a great adventure with us? Send us your CV and your application

Sluit je aan bij ons

We hebben onze teams in twee steden : Lyon en Paris.

Op afstand werken is een integraal onderdeel van onze manier van werken zelfs wanneer we gezamelijke momenten beleven in onze kantoren. 😉

Als je over ondernemerschap beschikt, je van uitdagingen houdt en wil je een groot avontuur beleven? Neem dan contact met ons op!

Join us

We have our teams in two cities : Lyon and Paris

Remote working is an integral part of our way of working even if we like to share good moments in our offices. 😉

You have an entrepreneurial spirit, you like challenges and you want to share a great adventure with us?
Send us your CV and your application!